Divize společnosti ELKOV elektro a.s.

Doplňkové služby našim zákazníkům

Přehled služeb

Protipožární program

ELKOV elektro nabízí svým zákazníkům bezplatné certifikované školení ve spolupráci se společností Den Braven. Toto školení je nutné pro práci s výrobky protipožární ochrany.

Jedná se o výrobky pro zabudování do stavby se schopností zabraňovat šíření ohně a dýmu do dalších prostor. Tyto produkty nacházejí uplatnění jako protipožární izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů. K montáži protipožárních podhledů, elektrických rozvaděčů i k vyplňování průchodů elektrického vedení a potrubí mezi podlahou a zdivem. Izolace potrubních systémů.

Pasivní požární ochrana

  • Protipožární pasivní ochrana se aplikuje v nových stavbách i při rekonstrukci starších budov.
  • Všechny podobné systémy vznikají na základě dlouhodobě vzrůstajícího počtu úmrtí během požárů.
  • Certifikace Protipožárního systému Den Braven probíhá v souladu s Evropskými normami: EN 13501-2+A1: Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb a v souladu normovanými dokumenty: Evropský dokument pro posuzování EAD 350454-00-1104 „Protipožární a požárně-těsnicí výrobky - těsnění prostupů“.

Hlavní myšlenkou je zadržet šířící se oheň co nejdéle v oblasti jeho vzniku a zabránit jeho dalšímu šíření po co nejdelší dobu.

Princip pasivní protipožární ochrany:

  • Poskytuje čas pro bezpečnou evakuaci budovy.
  • Snižuje materiálové škody.
  • Minimalizuje ekonomické ztráty.
  • Ochraňuje konstrukci budovy a udržuje ji přístupnou po uhašení požáru.
  • Splňuje evropské normy tam, kde jsou požadovány.

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM DEBBEX společnosti Den Braven je kompletní, plně certifikovaná řada produktů pro protipožární ochranu aplikovanou v otvorech a průchodech mezi jednotlivými požárními úseky. Výrobky pasivní protipožární ochrany jsou primárně určeny pro konstrukci budov, kde zabraňují v rozšiřování plamenů, žáru a kouře, a také významně zvyšují ochranu v případě požáru. Správná aplikace těchto produktů přináší naplnění právních předpisů. Protipožární systém také přispívá k celkové stabilitě budovy a poskytuje potřebný čas k evakuaci a vylidnění budovy.

Společnost Den Braven Czech and Slovak a.s. je členem Profesní komory požární ochrany (PKPO) v ČR.

 

Zaujala Vás nabídka?

Kontaktujte naši asistentku

Lenka Kroupová